Inge Smit Vertrouwenspersoon

voor uw medewerkers en/of cliënten

Bij ongewenste omgangsvormen of integriteitskwesties.

Waarom een vertrouwenspersoon voor uw medewerkers?

Het behouden van goed personeel is tegenwoordig heel belangrijk. Daarom wilt u dat uw medewerkers zich veilig en prettig voelen. Maar soms gebeuren er dingen die als onprettig worden ervaren en die ze niet direct of helemaal niet, met hun leidinggevende willen bespreken. Als onafhankelijk vertrouwenspersoon bied ik hun een luisterend oor en ruimte voor hun emoties. Dit kan langdurige ziekte voorkomen!

 

Extern en daardoor neutraal en objectief.

Waarom een vertrouwenspersoon voor cliënten?

Cliënten zijn afhankelijk van de zorg die hen geboden wordt. Meestal verloopt die zorg prettig en naar wens. Soms kan het echter zijn dat cliënten zich onjuist behandeld voelen. Cliënten en/of hun naasten, kunnen dan contact met mij opnemen. Soms is een luisterend oor al voldoende om verdere klachten of escalatie van onvrede te voorkomen.

Taken van mij als vertrouwenspersoon

 1. Opvang, advies en begeleiding van uw medewerkers en/of cliënten.
  Door het voeren van altijd vertrouwelijke gesprekken kan ik met de melder op zoek gaan naar een (informele) oplossing. Ik adviseer, ondersteun en wijs  zo nodig door. De regie blijft altijd bij de melder, als vertrouwenspersoon neem ik niets over.
 2. Voorlichting ter preventie.
  Aan zowel medewerkers als cliënten. Over wat ongewenste omgangsvormen zijn.
  Pas als je weet wat pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie en geweld zijn, kan je dit voorkomen of er melding van maken waardoor het kan stoppen.
 3. Advies en signalering.
  Als vertrouwenspersoon kan ik signalen ontvangen inzake ongewenste omgangsvormen als wel integriteitskwesties. Het geven van (on)gevraagd advies over mogelijke maatregelen behoort daarom ook tot 1 van mijn taken. Middels een jaarverslag zal door mij een anoniem overzicht bijgehouden worden van het aantal meldingen en de aard van deze meldingen. Hiermee kunnen eventuele problemen in uw organisatie aan het licht komen. U krijgt advies op welke wijze u deze problemen zou kunnen aanpakken.

 

 

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van de grote van uw organisatie. Met een beschikbaarheids- abonnement bent u goed voorbereid op de toekomst en voldoet u aan de Arbowet- en regelgeving. Het abonnement stellen wij gezamenlijk op maat op.

De kosten voor extra uren boven op het voorgenoemde abonnement bedragen € 90,-* per uur voor daadwerkelijk afgenomen dienstverlening.

Voor de reiskosten wordt € 0,35* per km in rekening gebracht.
*Tarieven zijn inclusief btw.

Contact

E. info@ingesmitvertrouwenspersoon.nl
T. 06-22057231