Praten over seksualiteit is voor veel mensen nog niet zo eenvoudig

Jongen met een smartphone Praatjes enzo

Ook voor professionals in de zorg zoals jeugdhulpverleners, maatschappelijk werkers en begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking blijkt het vaak een lastig gespreksonderwerp.

 • Want als jouw cliënt of diens ouder(s) er zelf niet over begint, hoe weet je dan of jouw cliënt wel zit te wachten op vragen over intieme onderwerpen?
 • Hoe zit het met privacy?
 • Hoe weet je of je niet een grens overschrijdt?
 • Stel dat je cliënt vragen heeft, maar je weet niet goed hoe je kunt helpen?
 • En hoe begin je eigenlijk een gesprek over seksualiteit?

Trainingen voor professionals

Hiervoor biedt Praatjes enzo verschillende trainingen aan.;
Het bespreekbaar maken van het thema seksualiteit met cliënten.
In deze interactieve training leer je o.a.

 • Socialisatie en taalgebruik als je met cliënten wilt spreken over seksualiteit en
  intimiteit
 • De seksuele ontwikkeling van cliënten met een verstandelijke beperking
 • Oefenen met het bespreekbaar maken van seksualiteit met cliënten.
 • Herkennen van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor mensen die werken met jeugdigen is er de trainingen “Kinderen, jongeren en seks.”
In deze SKJ geaccrediteerde training leer je o.a.

 • Hoe de seksuele ontwikkeling er doorgaans uitziet en hoe dit anders is bij kinderen met een verstandelijke beperking, ASS en bij andere specifieke groepen
 • Omgaan met verschillen in waarden en normen
 • Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en seksuele risico’s kunnen duiden

Werk je met jeugd en wil je nu al aan de slag? Begin dan alvast met deze 7 tips:

Gratis 7 tips downloaden

Mensen met een verstandelijke beperking blijken extra kwetsbaar als het gaat om seksualiteit

In 2011 is er voor het eerst onderzoek gedaan naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking en seksuele dwang of seksueel geweld. Dit onderzoek werd uitgevoerd door Kenniscentrum Rutgers en Movisie. De cijfers benadrukken de kwetsbaarheid van mensen met een verstandelijke beperking.

Mensen zonder beperking: Vrouwen 39% – met verstandelijke bep. 61%

Mensen zonder beperking: Mannen 7% met verstandelijke bep. 23%

Door seksuele voorlichting vergroot je de kennis en daarmee het seksueel plezier en de weerbaarheid

Bij mensen met een verstandelijke beperking gaan de ontwikkeling van lichaam en het verstand niet gelijk op. Zij kunnen een achterstand hebben in kennis op het gebied van seksualiteit. Zij missen vaak de juiste kennis doordat zij minder toegang hebben tot boeken en internet e.d. en ook vanuit de omgeving krijgen zij vaak onvoldoende informatie en experimenteerruimte.

In de praktijk blijkt dat door seksuele voorlichting mensen met een verstandelijke beperking eerder hun ervaringen gaan vertellen als het gaat om seksuele dwang of seksueel geweld en zij zich ook weerbaarder op stellen.
Praatjes enzo geeft door individuele begeleiding seksuele voorlichting aan zowel volwassenen als kinderen met een verstandelijke beperking maar dat kan uiteraard ook in groepsverband.

Kijk hiervoor naar de trainingen Relaties enzo, Girls Talk+ en Make a Move +