Werkt u in het onderwijs?

Meisje en jongen Praatjesenzo

Uit onderzoek blijkt dat 75% van de kinderen op de basisschool niet praat over seksuele grenzen

Komt u ook niet toe om voldoende aandacht te besteden aan seksuele voorlichting en relationele vorming op school? Nu er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij scholen worden neergelegd kan Praatjes enzo zich voorstellen dat het prettig kan zijn, bepaalde taken uit handen te geven.

Praatjes enzo zou bij u op school deze taak op zich kunnen nemen. Praatjes enzo kan lessen seksuele- en relationele vorming aanbieden aan de groepen 1 t/m 8 en op het voortgezet en speciaal onderwijs. Dit wordt aangeboden in aanwezigheid van de leerkracht zodat deze op de hoogte is van de lesinhoud en in kan gaan op vragen uit de groep die mogelijk later gesteld gaan worden.

Veel leerkrachten vinden het lastig om te beginnen met lessen seksuele voorlichting en relationele vorming

Praatjes enzo kan leerkrachten ondersteunen bij het aanbieden van seksuele voorlichting en relationele vorming wanneer zij daar handelingsverlegenheid bij voelen of de kennis over de seksuele ontwikkeling weer op willen frissen. Hierbij worden praktische tips aangereikt. Praatjes enzo kan ook meedenken in het vormgeven van een structurele vorm van seksuele en relationele vorming voor de hele school.

Als school wilt u natuurlijk ook graag de ouders betrekken bij de seksuele – en relationele vorming

Praatjes enzo verzorgt graag voor u een ouderavond. Wilt u weten of de wensen voor uw school ook mogelijk zijn?

Neem direct contact op

Door seksuele voorlichting worden kinderen weerbaarder

Maar helaas krijgen veel kinderen nog geen of onvoldoende seksuele voorlichting.
Uit onderzoek van Rutgers en het NOS Jeugdjournaal in maart 2016 blijkt dat kinderen seksuele voorlichting het liefst krijgen van hun ouders of leerkracht.

Uit dit onderzoek kwamen echter de volgende cijfers:

33% van de ondervraagde kinderen kreeg op school informatie over de veranderingen van je lijf in de puberteit.
25% van de ondervraagde kinderen heeft op school gepraat over seksuele grenzen.27 % ondervraagde kinderen kreeg op school les over seksuele diversiteit, terwijl dit 1 van de kerndoelen (38) is waar het basisonderwijs aan moet voldoen.
Waarom is seksuele vorming in het basisonderwijs belangrijk?

Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie, durven eerder vragen te stellen over seksualiteit, ontwikkelen waarden en normen, worden weerbaarder en leren respectvol met elkaar om te gaan. De basisschool kan met educatie en een veilig leerklimaat een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen.